Feedback

Vrem sa stim ce parere ai despre VeziCatFace. Asteptam sa ne lasi gandurile tale mai jos!

Trimite  

Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

In vigoare de la 25 mai 2018
Prin acceptarea prezentei politici de confidentialitate, va exprimati consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal potrivit scopurilor si in conditiile mentionate in acest document. Prezenta politica de confidentialitate se aplica datelor cu caracter personal pe care le colectam atunci cand accesati website-ul http://vezicatface.ro, dezvoltat de Daniri Solutions SRL
 
Daniri Solutions colecteaza, proceseaza si stocheaza date cu caracter personal in UE, fiind in masura sa demonstreze in orice moment conformitatea cu legislatia Uniunii Europene si cu principiile stabilite in prezentul document.
 
Toate activitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal desfasurate de Daniri Solutions sunt in acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

Termeni si definitii

 • Date cu caracter personal - orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale
 • Prelucrare - orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, s?tergerea sau distrugerea
 • Consimtamant - orice manifestare de vointa libera, specifica, informata s?i lipsita de ambiguitate a utilizatorului Aplicatiei si website-ului, prin care acesta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care il privesc sa fie prelucrate 
 • Operator - Daniri Solutions, care prelucreaza date cu caracter personal in UE, conform legislatiei si prezentei politici
 • Utilizator - persoana fizica, avand varsta de minimum 16 ani (sau varsta minima legala pentru a accesa sau a utiliza un serviciu online, fara ca furnizorul acelui serviciu sa aiba obligatia legala de a obtine pentru aceasta consimtamantul unuia din parinti sau al tutorelui), care isi exprima consimtamantul pentru utilizarea Aplicatiei conform politicilor operatorului si care se autentifica sau nu in Aplicatie prin crearea unui profil
 • Autoritate de supraveghere - autoritate publica independenta instituita de un stat membru in temeiul Regulamentului (UE) 2016/679
VeziCatFace, denumit in continuare website-ul – platforma online apartinand Daniri Solutions 
 

Principii

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal a Daniri Solutions se intemeiaza pe urmatoarele principii:
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza in mod legal, echitabil si transparent.
 • Colectarea datelor cu caracter personal se face in scopuri determinate, explicite si legitime, acestea nefiind prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri.
 • Datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate.
 • Datele cu caracter personal sunt riguros exacte si se actualizeaza in cazul in care este necesar.
 • Datele cu caracter personal sunt pastrate intr-o forma care permite identificarea numai pentru perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele.
 • Prelucrarea se realizeaza intr-un mod care asigura securitatea adecvata a datelor cu caracter personal, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, prin luarea de masuri tehnice sau organizatorice corespunzatoare.

Cine este responsabil cu prelucrarea datelor cu caracter personal?

Responsabilitatea prelucrarii datelor cu caracter personal revine Daniri Solutions, in calitate de furnizor al website-ului https://vezicatface.ro. Acesta decide ce date prelucreaza, in ce scop si cum are loc aceasta prelucrare.

Temeiul juridic al prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal se prelucreaza in temeiul consimtamantului expres, liber exprimat, specific si neechivoc al utilizatorului Aplicatiei, in acord cu prevederile legislatiei in vigoare si in conditiile prezentei politici.
 
Poate constitui temei al prelucrarii: un contract, o cerere a utilizatorului inainte de intrarea intr-un contract, necesitatea respectarii unei obligatii legale, interesul legitim al operatorului sau al unei terte parti, necesitatea de a proteja interesele vitale ale utilizatorului sau ale altei persoane fizice, indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public.

Ce date colectam si in ce scop?

Colectam date cu caracter personal atat de la utilizatorii care se autentifica prin crearea de conturi in website, cat si de la cei care acceseaza website-ul fara autentificare.
In cazul autentificarii, colectam urmatoarele date cu caracter personal:
 • numele si prenumele - folosite pentru crearea contului de utilizator, vizibile pe website;
 • poza - poza de profil este colectata automat din profilul social atunci cand utilizatorul se autentifica in website prin Facebook sau Google Account. Odata autentificat, indiferent de metoda de autentificare, utilizatorul isi poate adauga sau schimba poza de profil;
 • adresa de email - este colectata automat din contul de Facebook sau de Google, atunci cand se autentifica prin Social Media. Se poate introduce manual de catre utilizator atunci cand se autentifica prin email si parola. Adresa de email a unui utilizator nu este afisata public nicaieri in Aplicatie, fiind folosita doar pentru autentificare;
 • informatii despre dispozitivul pe care-l foloseste utilizatorul: sistemul de operare, tipul dispozitivui (desktop/mobil), tipul de telefon (model), reteaua de pe care intra, aceste informatii fiind folosite doar in scop statistic;
 • numarul de telefon - este cerut numai pentru adaugarea anuturilor de vanzare din cadrul website-ului. Numarul de telefon este facut public.
In cazul utilizatorilor neautentificati, se colecteaza urmatoarele date:
informatii despre dispozitivul pe care-l foloseste utilizatorul: sistemul de operare, tipul dispozitivui (desktop/mobil), tipul de telefon (model), reteaua de pe care intra, aceste informatii fiind folosite doar in scop statistic;
 
In afara datelor cu caracter personal la care am facut referire mai sus, obtinem date din analiza modului de utilizare a serviciilor noastre, dupa cum urmeaza:
 • datele colectate in Google Analytics, folosite in scop statistic pentru a determina patternuri de comportament ale utilizatorilor;
Daniri Solutions nu prelucreaza in cadrul website-ului https://vezicatface.ro date cu caracter personal care dezvaluie originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filosofice sau apartenenta la sindicate si prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unica a unei persoane fizice, de date privind sanatatea sau de date privind viata sexuala sau orientarea sexuala ale unei persoane fizice.

Ce date colectam pentru crearea de profil pe website si ce facem public?

La crearea unui profil pe website, sunt necesare urmatoarele date cu caracter personal:
 • numele si prenumele;
 • emailul;
 • poza de profil (atunci cand se autentifica printr-una din cele 2 platforme sociale: Facebook sau Google).
In anunturile de vanzare ale utilizatorilor, care sunt publice, afisam urmatoarele informatii:
 • numele si prenumele;
 • poza de profil
 • telefonul
 • localitatea

In ce scop se prelucreaza datele cu caracter personal?

Prelucram date cu caracter personal pentru:
 • notificari prin e-mail:
 • cand utilizatorii adauga un anunt sau mai multe. Mesajele trimise sunt in legatura cu activarea/expirarea ofertei, noi mesaje de la cumparatori, feedback oferta 
 • cand utilizatorii adauga o cerere de cumparare sau mai multe. Mesajele trimise sunt in legatura cu activarea/expirarea ofertei, noi mesaje de la vanzatori, feedback cerere.
 • statistici si rapoarte - datele utilizatorilor Aplicatiei sunt prelucrate cu ajutorul Google Analytics, generand statistici automate necesare in scop de marketing pentru promovarea mai buna a Aplicatiei;
 • pentru generarea unor rapoarte, in scop de marketing.
In ultimele doua situatii datele statistice raman anonime si nu sunt facute publice.
 

Cum se realizeaza colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal?

Colectarea datelor cu caracter personal se realizeaza:
 • automat, la crearea contului de utilizator prin platforme sociale (Facebook sau Google), preluandu-se: nume, prenume, email, poza, date despre dispozitivul folosit, locatia GPS (optional);
 • manual, la crearea contului de utilizator prin email si parola, furnizandu-se nume, prenume, email; poza poate fi adaugata ulterior - optional. Se adauga numarul de telefon pentru utilizarea modulului de raportari de incidente, pentru o validare suplimentara

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza:

 • automat, prin Google Analytics, in scop statistic;
 • manual, in vederea intocmirii rapoartelor de marketing.
Datele statistice ale utilizatorilor raman anonime si nu sunt facute publice.

Pentru ce perioada stocam datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal sunt stocate pentru o perioada nedefinita.
 
Utilizatorul poate cere in orice moment modificarea sau stergerea datelor cu caracter personal prin utilizarea functionalitatii de editare/stergere a contului din profilul sau.
Stergerea contului implica stergerea automata a datelor cu caracter personal (nume, prenume, email, poza, parola, numar de telefon), a  anunturilor si cererilor sale. 
 

Catre cine transferam datele cu caracter personal si in ce scop?

Transferam date cu caracter personal catre:
 
 • Google Analytics  (in afara UE), unde se stocheaza datele utilizatorilor in scop statistic si de marketing;
 • XServers Hosting (RO), unde se afla serverul si baza de date.

Ce masuri de securitate am implementat?

Suntem preocupati permanent de implementarea masurilor de securitate ce se impun pentru a reduce la minimum riscurile de acces neautorizat la date si implicit impactul asupra vietii private a utilizatorilor:
 • standard SSL de criptare a fluxului de date;
 • standard de OAUTH pentru autentificarea utilizatorilor;
 • apeluri securizate prin cheie de autorizare (HMAC);
 • limitarea numarului de IP-uri de la care poate fi accesat serverul unde avem baza de date si serverul web;
 • acces limitat pe server prin folosirea de chei SSH private.

Drepturile utilizatorului

Regulamentul confera utilizatorului o serie de drepturi, pe care le prezentam succint in cele ce urmeaza:
 
1. dreptul de informare si acces la date cu caracter personal, in temeiul caruia se poate obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu date cu caracter personal, avand acces la datele respective si la informatii privind modalitatile si scopurile prelucrarii acestora;
 
2. dreptul la rectificarea datelor, care se poate exercita pentru a obtine, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor cu caracter personal, care sunt incomplete;
 
3. dreptul la stergerea datelor (dreptul de „a fi uitat”), in virtutea caruia se poate obtine stergerea datelor cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, pentru unul din urmatoarele motive:
 
i.datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopului pentru care au fost colectate sau prelucrate; 
 
ii.utilizatorul isi retrage consimtamantul si nu exista un alt temei juridic pentru prelucrare;
 
iii.utilizatorul se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea;
 
iv.datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 
v.datele cu caracter personal trebuie s?terse pentru respectarea unei obligat?ii legale;
 
vi.datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu furnizarea de servicii societatii informationale.
 
4. dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in urmatoarele situatii:
 
i. atunci cand se contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii acestora;
 
ii. prelucrarea este ilegala, iar utilizatorul se opune stergerii datelor, solicitand in schimb restrictionarea prelucrarii acestora;
 
iii.nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar utilizatorul le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
 
iv.atunci cand utilizatorul se opune prelucrarii din motive legate de situatia particulara in care se afla, pentru intervalul de timp in care se verifica daca in acest caz prevaleaza drepturile legitime ale operatorului.
 
5. dreptul la opozitie, in temeiul caruia utilizatorul se poate opune prelucrarii datelor cu caracter personal, inclusiv crearii de profiluri, din motive legate de situatia particulara in care se afla, in cazurile in care prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are loc in scopul intereselor legitime urmarite de noi sau de o terta parte. In aceste cazuri prelucrarea se va face numai daca este justificata de motive legitime si imperioase, care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor utilizatorului, sau atunci cand scopul prelucrarii este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.
 
Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, utilizatorul are dreptul de a se opune in orice moment prelucrarii in acest scop a datelor, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care aceasta este legata de marketingul direct. 
 
6. dreptul la portabilitatea datelor, care permite utilizatorului sa primeasca datele cu caracter personal care il privesc s?i pe care le-a furnizat intr-un format structurat, utilizat in mod curent s?i care poate fi citit automat si sa transmita aceste date altui operator, in conditiile in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamant sau pe un contract si este efectuata prin mijloace automate.
 
In temeiul acestui drept, datele cu caracter personal care privesc utilizatorul pot fi transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 

Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Prezenta politica poate fi actualizata ca urmare a modificarii legislatiei relevante in domeniu sau a schimbarilor intervenite in structura si functiile Aplicatiei. 
 
In cazul in care se fac modificari ale politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal, utilizatorii vor fi instiintati prin e-mail, notificari in cadrul Aplicatiei sau prin intermediul website-ului, inainte ca schimbarile sa intre in vigoare. 
 
Incurajam utilizatorii sa verifice aceasta pagina periodic pentru a fi informati despre ultimele noutati in ceea ce priveste practicile noastre de prelucrare a datelor cu caracter personal.
 

Cum ne poti contacta?

Pentru nelamuriri sau intrebari in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal, va puteti adresa Daniri Solutions SRL cu cerere scrisa, la adresa din Bucuresti, strada Paris, nr. 14, sector 1 sau la email admin@vezicatface.ro
 
In cazul in care doriti sa formulati plangeri privind prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteti scrie la aceeasi adresa, urmand sa va raspundem in termenul legal de corespondenta, in acord cu politicile si procedurile noastre interne.
 
In cazul improbabil in care considerati ca v-au fost incalcate drepturile privind prelucrarea datelor cu caracter personal si Daniri Solutions nu a tratat plangerea in mod corespunzator, va puteti adresa unei autoritati de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal.
 
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal din Romania are sediul in Bucuresti, bd. Gen. Gheorghe Magheru nr. 28 - 30, sectorul 1, cod postal 010336.
 

 

Politica VeziCatFace.ro privind utilizarea cookie-urilor.

Informatiile prezentate in continuare au scopul de a aduce la cunostinta utilizatorilor VeziCatFace mai multe detalii despre plasarea, utilizarea si administrarea "cookie"-urilor utilizate de catre site. In cazul in care aveti nevoie de mai multe informatii, si ele nu se regasesc mai jos, ne puteti contacta la: admin@vezicatface.ro

 

Va rugam sa cititi cu atentie informatiile care urmeaza

VeziCatFace.ro foloseste cookie-uri proprii sau de la terti pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

In ceea ce numim "web 2.0", "cookie"-urile joaca un rol important in facilitarea accesului si livrarii multiplelor servicii de care utilizatorul se bucura pe internet, cum ar fi:

 • Personalizarea anumitor setari precum: limba in care este vizualizat un site, moneda in care se exprima anumite preturi sau tarife, pastrarea optiunilor pentru diverse produse (masuri, alte detalii etc) in cosul de cumparaturi (si memorarea acestor optiuni) – generandu-se astfel flexibilitatea "cosului de cumparaturi" (accesarea preferintelor vechi prin accesarea butonului "inainte" si "inapoi")

 • Cookie-urile ofera detinatorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de catre utilizatori, astfel incat sa le poata face si mai eficiente si mai accesibile pentru utilizatori

 • Permit aplicatiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri sa fie incluse intr-un anumit site pentru a crea o experienta de navigare mai valoroasa, mai utila si mai placuta

 • Imbunatatesc eficienta publicitatii online

 

Ce este un "cookie"?

Un "Internet Cookie" (termen cunoscut si ca "browser cookie" sau "HTTP cookie" sau pur si simplu "cookie") este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitara emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si este complet "pasiv" (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard driveul utilizatorului). Un cookie este format din doua parti: numele si continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existenta a unui cookie este determinata; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se intoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv. Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet.

Exista doua categorii mari de cookie-uri:

 • Cookieuri de sesiune – acestea sunt stocate temporar in dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta sa le memoreze pana cand utilizatorul iese de pe web-siteul respectiv sau inchide fereastra browserului ( ex: in momentul logarii/delogarii pe un cont de webmail sau pe retele de socializare).

 • Cookieuri Persistente – Acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (si in general depinde de durata de viata prestabilita pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ si pe cele plasate de un alt website decat cel pe care il viziteaza utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de 'third party cookies' (cookieuri plasate de terti) – care pot fi folosite in mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel incat sa fie livrata publicitate cat mai relevanta pentru utilizatori.

 

Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie contine informatii care fac legatura intre un web-browser (utilizatorul) si un web-server anume (website-ul). Daca un browser acceseaza acel web-server din nou, acesta poate citi informatia deja stocata si reactiona in consecinta. Cookie-urile asigura userilor o experienta placuta de navigare si sustin eforturile multor websiteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex – preferintele in materie de confidentialitate online, optiunile privind limba site-ului, cosuri de cumparaturi sau publicitate relevanta.

Care este durata de viata a unui cookie?

Cookieurile sunt administrate de webservere. Durata de viata a unui cookie poate varia semnificativ, depinzand de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusive pentru o singura sesiune (session cookies) si nu mai sunt retinute odata de utilizatorul a parasite website-ul si unele cookie-uri sunt retinute si refolosite de fiecare data cand utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri permanente'). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi sterse de un utilizator in orice moment prin intermediul setarilor browserului.

 

Ce sunt cookie-urile plasate de terti?

Anumite sectiuni de continut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terte parti/ furnizori (ex: news box, un video sau o reclama). Aceste terte parti pot plasa de asemenea cookieuri prin intermediul site-ului si ele se numesc "third party cookies" pentru ca nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terti trebuie sa respecte de asemenea legea in vigoare si politicile de confidentialitate ale detinatorului site-ului.

 

Cum sunt folosite cookie-urile de catre acest site?

O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri in scopuri de:

 • Cookie-uri de performanta a site-ului

 • Cookie-uri de analiza a vizitatorilor

 • Cookie-uri de inregistrare

 • Cookie-uri pentru publicitate

Cookie-uri de performanta

Acest tip de cookie retine preferintele utilizatorului pe acest site, asa incat nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului.
Exemple:

 • Memorarea selectiilor auto

Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor

De fiecare data cand un utilizator viziteaza acest site softul de analytics furnizat de o terta parte genereaza un cookie de analiza a utilizatorului. Acest cookie ne spune daca ati mai vizitat acest site pana acum. Browserul ne va spune daca aveti acest cookie, iar daca nu, vom genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne viziteaza si cat de des o fac. Atat timp cat nu sunteti inregistrat pe acest site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar in scop statistic. Daca sunteti inregistrat putem sti, de asemenea, detaliile pe care ni le-ati furnizat, cum ar fi adresa de e-mail si username-ul – acestea fiind supuse confidentialitatii si prevederilor din Termeni si Conditii, Politica de confidentialitate precum si prevederilor legislatiei in vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.

Cookie-uri pentru geotargetting

Aceste cookie-uri sunt utilizate de catre un soft care stabileste din ce tara proveniti. Este complet anonim si este folosit doar pentru a targeta continutul – chiar si atunci cand sunteti pe pagina noastra in limba romana sau in alta limba primiti aceeasi reclama.

Cookie-uri pentru publicitate

Aceste cookie-uri ne permit sa aflam daca ati vizualizat sau nu o reclama online, care este tipul acesteia si cat timp a trecut de cand ati vazut mesajul publicitar. Aceste cookie-uri le folosim si pentru a targeta publicitatea online. Putem folosi, de asemenea, cookieuri apartinand unei terte parti, pentu o mai buna targetare a publicitatii, pentru a arata de exemplu reclame despre vacante, daca utilizatorul a vizitat recent un articol pe site despre vacante. Aceste cookie-uri sunt anonime, ele stocheaza informatii despre contentul vizualizat, nu despre utilizatori. De asemenea, setam cookie-uri anonime si prin alte site-uri pe care avem publicitate. Primindu-le, astfel, noi le putem folosi pentru a va recunoaste ca vizitator al acelui site daca ulterior veti vizita site-ul nostru, va vom putea livra publicitatea bazata pe aceasta informatie.

Alte cookie-uri ale tertelor parti

Pe unele pagini, tertii pot seta propriile cookie-uri anonime, in scopul de a urmari succesul unei aplicatii, sau pentru a customiza o aplicatie. Datorita modului de utilizare, acest site nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum tertele parti nu pot accesa cookie-urile detinute de acest site. De exemplu, cand distribuiti un articol folosind butonul pentru retelele sociale aflat pe acest site, acea retea sociala va inregistra activitatea dvs.

 

Ce tip de informatii sunt stocate si accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile pastreaza informatii intr-un fisier text de mici dimensiuni care permit unui website sa recunoasca un browser. Webserverul va recunoaste browserul pana cand cookie-ul expira sau este sters. Cookie-ul stocheaza informatii importante care imbunatatesc experienta de navigare pe Internet ( ex: setarile limbii in care se doreste accesarea unui site; pastrarea unui user logat in contul de webmail; securitatea online banking; pastrarea produselor in cosul de cumparaturi).

 

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei experiente de navigare prietenoase si adaptata preferintelor si intereselor fiecarui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferintele si interesele dvs, evidentiate prin comportamentul de navigare. Exemple de intrebuintari importante ale cookieurilor ( care nu necesita autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

 • Continut si servicii adaptate preferintelor utilizatorului – categorii de stiri, vreme, sport, harti, servicii publice si guvernamentale, site-uri de entertainment si servicii de travel.

 • Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – retinerea parolelor, preferintele de limba ( Ex: afisarea rezultatelor cautarilor in limba Romana).

 • Retinerea filtrelor de protectie a copiilor privind continutul pe Internet (optiuni family mode, functii de safe search).

 • Limitarea frecventei de difuzare a reclamelor – limitarea numarului de afisari a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.

 • Furnizarea de publicitate mai relevanta pentru utilizator.

 • Masurarea, optimizare si caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de continut este vizualizat si modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de cautare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile deruleaza aceste analize a utilizarii lor pentru a imbunatati site-urile in beneficiul userilor.

 

Securitate si probleme legate de confidentialitate

Cookieurile NU sunt virusi! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcatuite din bucati de cod asa ca nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. In consecinta, nu se pot duplica sau replica pe alte retele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot indeplini aceste functii, nu pot fi considerate virusi. Cookie-urile pot fi totusi folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaza informatii despre preferintele si istoricul de navigare al utilizatorilor, atat pe un anume site cat si pe mai multe alte siteuri, cookieurile pot fi folosite ca o forma de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt constiente de acest fapt si in mod constant marcheaza cookie-urile pentru a fi sterse in cadrul procedurilor de stergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

In general browserele au integrate setari de confidentialitate care furnizeaza diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate si stergere automata dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

 

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri:

Deoarece protectia identitatii este foarte valoroasa si reprezinta dreptul fiecarui utilizator de internet, este indicat sa se stie ce eventuale probleme pot crea cookieurile. Pentru ca prin intermediul lor se transmit in mod constant in ambele sensuri informatii intre browser si website, daca un atacator sau persoana neautorizata intervine in parcursul de transmitere a datelor, informatiile continute de cookie pot fi interceptate. Desi foarte rar, acest lucru se poate intampla daca browserul se conecteaza la server folosind o retea necriptata (ex: o retea WiFi nesecurizata).

Alte atacuri bazate pe cookie implica setari gresite ale cookieurilor pe servere. Daca un website nu solicita browserului sa foloseasca doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceasta vulnerabilitate pentru a pacali browserele in a trimite informatii prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizeaza apoi informatiile in scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important sa fiti atenti in alegerea metodei celei mai potrivite de protectie a informatiilor personale.

 

Sfaturi pentru o navigare sigura si responsabila, bazata pe cookies.

Datorita flexibilitatii lor si a faptului ca majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri si cele mai mari folosesc cookieuri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai raspandite si utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo si altele.

Iata cateva sfaturi care va pot asigura ca nevigati fara griji insa cu ajutorul cookieurilor:

 • Particularizati-va setarile browserului in ceea ce priveste cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securitatii utilizarii cookie-urilor.

 • Daca nu va deranjeaza cookie-urile si sunteti singura persoana care utilizaeaza computerul, puteti seta termene lunigi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare si al datelor personale de acces.

 • Daca impartiti accesul la calculator, puteti lua in considerare setarea browserului pentru a sterge datele individuale de navigare de fiecare data cand inchideti browserul. Aceasta este o varianta de a accesa site-urile care plaseaza cookieuri si de a sterge orice informatie de vizitare la inchiderea sesiunii navigare.

 • Instalati-va si updatati-va constant aplicatii antispyware.

Multe dintre aplicatiile de detectare si prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, impiedica browserul de la a accesa website-uri care ar putea sa exploateze vulnerabilitatile browserului sau sa descarce software periculos. Asigurati-va ca aveti browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizeaza exploatand punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor. Cookie-urile sunt pretutindeni si nu pot fi evitate daca doriti sa va bucurati de acces pe cele mai bune si cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internationale. Cu o intelegere clara a modului lor de operare si a beneficiilor pe care le aduc, puteti lua masurile necesare de securitate astel incat sa puteti naviga cu incredere pe internet.

 

Cum pot opri cookie-urile?

Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu inseamna ca nu veti mai primi/vedea publicitate online.

Este posibila setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau poti seta browserul sa accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, daca nu esti inregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lasa comentarii. Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in "optiuni" sau in meniul de "preferinte" al browserului tau.

Pentru a intelege aceste setari, urmatoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteti folosi optiunea "ajutor" a browserului pentru mai multe detalii.

 

Linkuri utile

Accesand aceste link-uri, puteti afla mai multe:Ce face VeziCatFace.ro?

Te ajuta sa cumperi si sa vinzi masini second hand, oferindu-ti acces la calculatorul de pret corect, review-uri auto ...

afla mai multe

Cum ma ajutati sa cumpar o masina second hand?

Ne spui ce masina iti doresti, iar noi trimitem cererea ta catre dealerii nostri de incredere. Acestia iti vor face o oferta, iar daca iti place, incepeti o negociere anonima pe site.

afla mai multe

Acest site foloseste cookie-uri. Continuarea navigarii inseamna acceptarea lor.
Prin utilizarea seviciilor noastre, sunteti de acord cu: 1. colectarea si prelucrarea datelor d-voastra cu caracter personal si 2. folosirea de cookies. Aflati mai multe.