Feedback

Vrem sa stim ce parere ai despre VeziCatFace. Asteptam sa ne lasi gandurile tale mai jos!

Trimite  

Regulament Concurs - Bon de combustibil

Perioada: 08.01.2018 - 02.03.2018

 

ARTICOLUL. 1 – ORGANIZATORUL
(1) Organizator al campaniei promotionale "Bon de combustibi” (denumita in continuare “Concursul”) este Daniri Solutions SRL, cu sediul social/ adresa de corespondenta in Bucuresti, str. Paris, nr. 14, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. RO29312671, cod unic de inregistrare J40/13220/2011, cont RO48 INGB 0000 9999 0279 9661, deschis la ING, operator de date cu caracter personal in baza Notificarii nr. 34435, la ANSPDCP, (denumita in continuare “Organizator”) 
(2) Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament (denumit in continuare „Regulamentul”) obligatoriu pentru toate persoanele care, indeplinind conditiile prevazute in art. 4 din cuprinsul Regulamentului, vor participa la Concurs (denumite in continuare „Participanti”).
(3) Prin participarea la Concurs se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.
(4) Campania promotionala va putea fi intrerupta de catre Organizator, oricand in timpul duratei de desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora sau al modificarii Regulamentului Campaniei promotionale. 
 
ARTICOLUL. 2 - DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI
(1) Campania “Bon de combustibil”, este organizata si desfasurata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial pe intreg teritoriul Romaniei in spatiul virtual corespunzator website-ului: www.vezicatface.ro in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 
(2) Campania va incepe la data de 08 Ianuarie (ora 12:00:00) si se va incheia la data de 02 Martie 2018 (ora 23:59:59), inclusiv. 
(3) Premiul acestei Campanii trebuie revendicat in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in caz contrar acel premiu nerevendicat ori necastigat din cadrul Campaniei nu mai este datorat de catre Organizator.
(4) In situatia in care Organizatorii decid sa scurteze / sa prelungeasca aceasta Campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta publica, prin modalitatile prevazute la Art. 3.
 
ARTICOLUL. 3 - REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
(1) Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a Concursului, in format electronic, prin accesarea paginii: 
https://www.vezicatface.ro/regulament-concurs
(2) Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
(3) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul oricand pe durata de desfasurare a Concursului, prin intocmirea unui act aditional, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil al acestora. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin afisarea lor pe pagina https://www.vezicatface.ro/regulament-concurs
 (4) Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Anexele sau actele aditionale la Regulament fac parte integranta din acesta.
 
ARTICOLUL. 4 - DREPTUL DE PARTICIPARE
(1) Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 19 decembrie 2017 (inclusiv), cetateni romani, cu domiciliul stabil/resedinta in Romania si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare „Participanti”). 
(2) La prezenta Campanie Promotionala nu au dreptul sa participe angajatii Organizatorului, ai agentiilor si societatilor implicate in organizare si derularea acestei Campanii Promotionale, precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si afinii (sotul /sotia) celor mentionati mai sus. 
(3) Predarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la aceasta Campanie presupune acceptul castigatorilor referitor la faptul ca, in baza acordului liber exprimat la acel moment insa revocabil ulterior doar in baza unei cereri depuse la adresa Organizatorului fara alte formalitati sau plati , persoana lor, numele, localitatea in care domiciliaza si materialele foto, audio si video inregistrate de Organizator pot fi folosite pentru a face publica premierea si asocia cu marca acestuia „VeziCatFace” insa doar in legatura cu prezenta Campanie si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesiunea si utilizarea de catre Organizator a acestor drepturi se va face fara nici un fel de plata suplimentara pentru castigatori. 
(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la aceasta Campanie a persoanelor care incearca sa fraudeze.
(5) In cazul in care castigatorul unuia dintre premii este lipsit de capacitate de exercitiu (totala ori partiala), aceasta este indreptatit sa intre in posesia premiului prin intermediul curatorului sau legal, care va semna in numele castigatorului atat procesul verbal de predare-primire a premiului, cat si o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv.
 
ARTICOLUL 5 – MECANISMUL DESFASURARII CONCURSULUI
(1) Persoanele care doresc sa participe la campanie, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
· sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Articolului 4 din regulament;
· Sa detina un cont activ pe site-ul VeziCatFace.ro
(2) Pentru a se inscrie in Concurs, Participantul trebuie sa respecte urmatorii pasi:
· Sa acceseze site-ul VeziCatFace.ro in perioada de desfasurare a Concursului.
· Sa adauge un anunt de vanzare real pe site.
 (3) Toti participantii care au indeplinit conditiile de participare de la art 5 punctele 1 si 2 intra in tragerea la sorti pentru un bon de combustibil.
(4) Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a inscrierii materialelor in acest concurs. Participantul trebuie sa fie proprietarul tuturor drepturilor asupra materialelor inscrise in concurs.
(5) Un participant poate participa de pe un singur cont si poate castiga un singur premiu. Identificarea unica se va face dupa adresa de e-mail, nume, numar de telefon. Utilizarea mai multor conturi nu este permisa, fiind considerata incercare de fraudare si atragand blocarea si eliminarea definitiva a participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.
(6) Anunturile auto inscrise in concurs considerate nepotrivite vor fi automat considerate invalide. 
O inscriere este considerata invalida daca: 
· contine imagini sau mesaje vulgare, defaimatoare sau violente 
· contine imaginea altor branduri 
· nuditate
· descrierea imaginilor ce contin cuvinte jignitoare, vulgare, defaimatoare, rasiste sau care ameninta in orice fel demnitatea sau integritatea morala a participantilor sau vizitatorilor
· nu sunt relevante campaniei (Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica si de a nu lua in considerare pentru tragerea la sorti orice fel de continut considerat irrelevant pentru campanie)
(7) Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza participarea unei imagini sau comentariu pe motiv de neconcordanta cu tema concursului sau incercarea de fraudare a concursului
(8) Prin inscrierea materialelor/ comentariilor la concurs, participantii isi exprima acordul ca in situatia in care materialul inscris este selectionat de catre Organizator, acesta va putea fi publicat pe orice material promotional, impreuna cu numele participantului, fara plati compensatorii, pe o perioada nedeterminata, totodata participantul cedand Organizatorului drepturile de autor asupra materialului trimis. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu folosi materialele selectate in totalitate, ci numai unele pasaje, contexte, care pot fi reformulate din punct de vedere literar. Organizatorul nu este responsabil pentru publicarea unor materiale fara drepturi. Toata responsabilitatea revine celor care au inscris respectivele materiale in concurs.
 
ARTICOLUL 6 – DESEMNAREA CASTIGATORILOR
(1) Tragerea la sorti pentru desemnarea castigatoriilor se va in fiecare zi de luni pentru saptamana anterioara.
(2) In cadrul tragerii la sorti se vor extrage 5 castigatori si 5 rezerve pentru fiecare saptamana.
(3) Tragerea la sorti publicitara in aceasta Campanie se va realiza prin utilizarea unui program (soft) cu distributie aleatorie care va selecta castigatorii dintr-o baza de date constituita in baza participarii la Campanie, ce contine adresa de e-mail.
 
ARTICOLUL 7 – CONDITII DE VALIDARE 
(1) Pentru ca un participant sa fie validat ca si castigator al unui premiu, acesta trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:
· sa indeplineasca dreptul de participare stipulat la art. 4;
· sa poata sa fie contactat la numarul de telefon mobil/adresa de email cu care s-a inregistrat in Campanie in termen de 48 de ore de la data desemnarii sale ca si castigator
· in momentul contactarii sa declare nume, prenume, data nasterii, adresa completa de livrare a premiului; 
· sa trimita la adresa de email indicat/a de Organizatori in momentul contactarii, o copie a unui act de identitate pentru plata impozitului pe premiu. Aceasta va fi trimisa in termen de maximum 3 zile de la data contactarii sale;
(2) In cazul in care vreunul dintre participantii desemnati castigatori nu respecta termenul mentionat in cadrul prezentului articol sau refuza cu rea-credinta si nemotivat prezentarea datelor solicitate, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a-l invalida. 
(3) Se va apela la rezerve in cazul in care, din motive independente de vointa Organizatorilor, acestia nu pot lua legatura cu Participantul extras castigator in termenul stabilit in prezentul Regulament sau nu este validat din cauza nerespectarii a cel putin uneia dintre prevederile prezentului Regulament Oficial al Campaniei. 
(4) Toate premiile acordate in cadrul acestei Campanii trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, in caz contrar acele premii nerevendicate, ori necastigate, ori invalidate, ori care nu s-au putut preda in termen de 30 de zile de la validarea acestora din cauza imposibilitatii de a contacta destinatarul pentru predarea premiului sau din cauza nerespectarii termenilor si conditiilor din prezentul regulament, nu mai sunt datorate de catre Organizator.
(5) Obligatia corectitudinii datelor inscrise apartine in totalitate participantilor.
(6) In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente
(7) Anuntarea castigatorului se va realiza prin publicarea acestuia pe pagina de Facebook VeziCatFace in termen de maxim 30 zile calendaristice de la data incheierii procesului de validare.
 
ARTICOLUL. 8 – PREMIILE CONCURSULUI SI ACORDAREA LOR
(1) In cadrul Concursului se va acorda, prin tragere la sorti, conform mecanismului descris la articolul 6 de mai sus, un premiu saptamanal constand intr-un bon de combustibil in valoare de 250 lei, TVA inclus. 
(2)Valoarea totala bruta a premiilor este de 2000 lei, TVA si impozit inclus. 
(3) Descrierea premiului este cu titlu informativ. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru modificarile survenite.
(4) Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile premiilor acordate in aceasta Campanie. 
(5) Castigatorul premiului oferit in cadrul acestei campanii promotionale nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor / caracteristicilor premiului. 
(6) Premiul va fi expediat castigatorului la adresa indicata de catre acesta, pe cheltuiala Organizatorului, prin curierat, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorului, dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data la care identitatea castigatorului a fost comunicata catre public pe pagina Facebook VeziCatFace.
(7) Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. 
(8) Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte/incomplete sau are mesageria din Facebook blocata la primirea de mesaje private.
(9) Orice eventuala contestatie poate fi formulata in scris de catre participant si depusa personal sau expediata prin posta, in termen de o luna calendaristica de la data incheierii Concursului, pe adresa: Daniri Solutions SRL (RO), Romania, Strada Paris, nr. 14, Sector 1, Bucuresti.. Contestatia se va solutiona, in termen de maximum 30 (treizeci) zile lucratoare de la primire. 
 
ARTICOLUL 9 – INCETAREA INAINTE DE TERMEN A CAMPANIEI 
(1) Campania poate inceta inainte de termen, in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa acestuia, de a continua Campania sau printr-o decizie a Organizatorului. In cazul in care premiile se vor epuiza inainte de data de final a campaniei, nu se vor mai acorda alte premii, iar acest lucru va fi adus la cunostinta publicului in magazinele participante inainte de achizitionarea produselor. 
(2) Situatiilor avute in vedere la art. 9, alin. (1) le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instante competente sau ale altei autoritati publice competente. 
(3) In situatiile avute in vedere la art. 9, alin. (1) si (2), Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre Participanti, cu privire la returnarea unei sume banesti sau plata unei sume banesti cu titlu de despagubire sau altele asemenea. Incetarea inainte de termen a Campaniei urmeaza a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1, alin. (3). 
 
ARTICOLUL 10- LITIGIILE SI LEGEA APLICABILA 
(1) Eventualele litigii aparute intre Organizatori, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
(2) Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.
(3) In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea de premii necuvenite, Organizatorii au dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.
 
ARTICOLUL. 11 - Taxe
(1) Organizatorii nu sunt raspunzatori pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorii sunt obligati sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat. Organizatorii nu isi asuma nicio responsabilitate legata de taxele si impozitele ce decurg din realizarea transferurilor de bani catre castigatorii promotiei. Orice alte taxe si impozite ce provin din predarea premiului catre castigator vor fi suportate de catre participant.
 
ARTICOLUL 12 – LIMITAREA RASPUNDERII
(1) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs.
(2) In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestui Concurs, decizia Organizatorului este definitiva.
(3) Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pana la data de 31.12.2017, inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.
(4) Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
· Nicio eroare in datele furnizate de catre castigator; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in Concurs din cauza ilizibilitatii datelor personale;
· Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit;
· Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de servicii postale etc;
· Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare intrarii in posesia premiului nu vor fi luate in considerare de catre Organizator;
· Pierderea de catre participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a Participantului sau alte defectiuni ale altor mecanisme decat ale siteului, implicate in procesul de reamintire a parolei si userului.
· Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre Participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre Participant in scopul de a manipula rezultatele Concursului).
· Situatiile in care anumite persoane inscrise in Concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la concurs, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate, in mod rezonabil, exercita.
· Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea concursului. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.
· Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la concurs. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea concursi (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma concursi, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.
· Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al concursului sau a altor schimbari legate de implementarea concursului. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice Participant care nu respecta regulile concursului sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa concursului. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia Organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon mobil).
 
ARTICOLUL. 13 - PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
(1) Organizatorul prelucreaza date cu caracter personal, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. 
(2) Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin prezentul Regulament Oficial, Participantii isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date administrata de Organizator si imputernicitii acestuia.
(3) Datele cu caracter personal colectate si prelucrate in cadrul acestei Campanii de catre Organizator nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul este obligat la dezvaluire in temeiul legislatiei in vigoare. 
(4) Datele oferite de Participantii la Campanie vor fi prelucrate de catre Daniri Solutions SRL (RO) si de catre imputernicitii sai si vor putea fi folosite de catre acestia: (i) pentru supravegherea desfasurarii si urmaririi desfasurarii corecte a Campaniei, in vederea imbunatatirii de catre Daniri Solutions SRL (RO) a produselor si serviciilor oferite, precum si a administrarii relatiei cu clientii sai; (ii) in scopuri de reclama, marketing si publicitate (inclusiv marketing direct) constand in efectuarea de comunicari comerciale prin e-mail, sms, posta sau alte mijloace de comunicare directa; (iii) pentru efectuarea de statistici; (iv) in vederea intreprinderii de alte activitati de catre Daniri Solutions SRL (RO), permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobari separate exprese din partea Participantilor. Organizatorul nu conditioneaza participarea la Campanie sau primirea premiilor de exprimarea acestui acord. In cazul in care Participantii nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare in acest sens. Participantii care nu sunt de acord cu prelucrarea datelor lor personale conform celor de mai sus vor informa in scris Organizatorul si Agentiile in acest sens.
(5) Organizatorul le va putea solicita castigatorilor ca, in baza acordului lor expres liber exprimat in scris, persoana lor (imaginea), numele, prenumele, localitatea in care domiciliaza si materialele foto, audio si video inregistrate de Organizator sa poata fi facute publice si folosite pentru a face publica premierea, insa doar in legatura cu prezenta Campanie si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Dreptul de utilizare de catre Organizator a acestor imagini se va face fara niciun fel de plata suplimentara pentru castigatori. Castigatorii premiilor vor semna o declaratie scrisa in acest sens cu ocazia semnarii procesul verbal de predare primire a premiului, Organizatorul neconditionand validarea premiului si/sau acordarea premiului de acordul castigatorului in acest sens.
(6) Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art. 13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).
(7) Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit, o data pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre Daniri Solutions SRL (RO), Romania, strada Paris, nr. 14, Bucuresti.
(8) Furnizarea Datelor Personale este benevola si se face in scopul participarii la Campania promotionala. Refuzul de a furniza Datele Personale determina neparticiparea la Campania promotionala.


Ce face VeziCatFace.ro?

Te ajuta sa cumperi si sa vinzi masini second hand, oferindu-ti acces la calculatorul de pret corect, review-uri auto ...

afla mai multe

Cum ma ajutati sa cumpar o masina second hand?

Ne spui ce masina iti doresti, iar noi trimitem cererea ta catre dealerii nostri de incredere. Acestia iti vor face o oferta, iar daca iti place, incepeti o negociere anonima pe site.

afla mai multe

Acest site foloseste cookie-uri. Continuarea navigarii inseamna acceptarea lor.
Prin utilizarea seviciilor noastre, sunteti de acord cu: 1. colectarea si prelucrarea datelor d-voastra cu caracter personal si 2. folosirea de cookies. Aflati mai multe.